Listárna a deník

 

Otázka: Zajímalo by mne, jestli se můžeme těšit na něco nového a pěkného?

Odpověď: Nového možná, pěkného určitě ne. Kdyby bylo po mém a  laskavý novinář mne požádal o rozhovor, rozhovořil bych se o iluzi lidského bytí, o klamu smyslů, atd. a říkal bych tyhle nesmysly jednoduše proto, že spisovatel nemůže být příliš srozumitelný a poví-li, že jeho díla tak nějak rostou uvnitř něj a on čeká, až uzrají, sklidí pochvalný sbor Áchů a Óchů a běžný čtenář si spokojeně libuje, protože v něm nic takového neroste, jedině snad tasemnice. 

    Ale pokud půjde vše dobře, pak pak kdesi hluboko počítače už klíčí dvě povídky z Van Pauliho cyklu, občas možná můj známý profesor dodá další veršík z Hlianské poezie a jestliže se tak rozhodnu, vydám napospas některý z mých slavných nedokončených románů.

   Také nevím, čím nahradím prasárny, jimiž jsem až dodnes lákal důvěřivé surfaře a jedině díky kterým zachoval vysoký standart návštěvnosti tohohle sajtu. Nyní, když zmizeli spolu s jinými, odsouzeni tím, čemu se něžně nadává   sebereflexe a co v praxi vypadalo tak, že sedě u počítače, divil jsem se sám sobě, že jsem mohl napsat a veřejně vydat takové blbosti. Hanba mi a budoucím pokolením.


Otázka: Je možné někde stáhnout původní verzi těchto stránek s původními povídkami? (ales)

Odpověď: Ale ano, jakkoli jsem své výtvory krutě okleštil, přesto je najdete ZDE, nezkrácené a to včetně erotických textů, nechybí ani kompletní KH a  román Varran.

 

29.10.2001

   Dnešní pondělí, to jsou dva dny, co jsem potkal S. a ona potkala mne. Nevím, do jaké míry ji to potěšilo, ale za svou osobu mohu říct, že mne mělo napadnout dřív, proč jsi se tolik třásla zimou. Jsou jisté věci, příjemné na pohled, nicméně nepraktické a pak třebaže okolí si může cenit šatu, kde méně je více, pro chladné dny by mělo  užitečno převážit nad krásnem a třebas by mi bylo líto, kdyby se tak stalo, přece jen by jsi pak možná trpěla  míň chladem. Ale jak správně říkají Francouzi Ce etait beau vue!

   Pozdě bycha honit,  a pak zdálo by se, že život muže se skládá z neustálé touhy po těchto výhledech, z čeho se však skládá život ženy těžko odhadnout. Měl-li bych soudit podle tebe i jiných, pak bych myslel, že ideální ženskaja žizň je hromadění krkolomných zážitků za každou cenu a   často lze jen stěží určit, zda tou nejvyšší sázkou má být nasazení sama sebe a nebo osud horší než smrt. 

    Navíc, z hlediska věků je každé běžné bytí pouhou výplní miliónových zástupů a  kdo se nezapíše do historie, ten jako by nebyl. 

   Nicméně rád bych potkal člověka, který svá jednání posuzuje z pozice času, všichni poměřujeme  starosti středobodem vlastního vesmíru a byl by omyl se domnívat, že utrpení kohokoliv cizího může převážit utrpení naše - jestliže někdo strádá v cele metr krát metr, co je tohle strádání, i když jistě záslužné, proti tomu, že našinec nemůže na své posteli usnout a převaluje se od večera do rána v peřinách, aby nakonec vstal a usedl k počítači. Viz já a včerejšek.

   Docela vážně povídám, že  sice je smutné, když někde týrají vězně, ale mé momentální rozpoložení mi zakazuje projevit lítost komukoliv dřív než sobě. Tomu říkám ideál absolutní spravedlnosti a myslím, moje milá S., že se mnou budeš souhlasit, když uzavřu, že na světě by bylo lépe, kdyby se každý v první řadě staral takto o sebe.  Což mne zase uvádí do rozpaků, vždyť při vzpomínce na tvé vyprávění, nemohu nezmínit dojemnou obětavost, kterou jsi prožila a byla za ni vděčná. Proto upravím svou tezi a píši: "Na světě by bylo krásně, kdyby se každý staral sám o sebe, a když se chce starat o ostatní, pak ať se stará skutky, nikoliv slovy!" Je to tak lépe?

   I kdyby nebylo, bylo mým původním cílem se věnoval smyslu lidské existence a vytknout jeden jediný bod, krásnou zásadu nihilismu a tou je, ať se každý snaží, jak chce, stejně nakonec mu bude jedno, v jaké rakvi ho uloží. Fuj, a já dávám přednost pohřbu žehem...      

 

 

Otázka: 

            Nezdá se Vám, že jste  šovinista? (Mazlilka)

Odpověď:

            Přirozeně, a pak také sadista, narcisista a  antidemokrat, ne-li ještě hůř. Sám na sobě pozoruji tolik špatných vlastností, že se často až divím, kolik jich může prostý člověk nastřádat. A protože mi nestačí, že jsem vyrostl celý pokřivený, musím  pochybné názory šířit a mít radost, pokud se nějaký ujme. 

            Pokud jde o šovinismus, pak jím netrpím více než běžně, a když říkám, že většina dívek a žen, stejně jako většina mužů, jsou  blbá a tupá stvoření, pak neznám nikoho, kdo by mi nedal za pravdu a nebyl přitom veřejně činný. Kolikrát sám sobě vynadám do debilů a to jsem, pokud se sebekritiky dotýká hotový pan Sekanina (viz Dějiny strany mírného pokroku), málokdy si cokoliv vytknu, nicméně když už napadnu i sám sebe, nevím, proč bych měl šetřit jiné. Latinsky povězeno A posteriori je pouze jediná dívka na světě, která je dokonalá a i ta má své drobné chybičky, díky kterým se  stává čas od času nesnesitelná.  

 

28.10.2001

    Snad osud chtěl, abych já, spisovatel nejpovolanější, se vyjádřil k státnímu svátku naší sladké vlasti a osvětlil pár bodů, které je třeba osvětlit. Executo, už dávno sním, abych žil v jiné zemi, nejlépe v zemi, která se jmenuje Velká Morava, už jen pomyšlení, že bych na mapě světa četl místo skromného Czech republic,  to vznešené a slavné jméno Great Moravia, ve mne vzbuzuje až zimniční chvění a takříkajíc dobyvatelské choutky. Stejně jako Izraelité ve Svaté zemi, i my bychom uplatnili svůj nesporný nárok a v duchu tradici zabrali pro sebe tu část Evropy, které už kdysi pro sebe urvali velkomoravská knížata.

    Exit tedy čecháčství, my Moravané bychom na sebe neuměli tak hezky plít špínu a  Evropské unii bychom konečně mohli být důstojným soupeřem.  Přestali bychom se nechávat zastupovat servilními Čechy, řekli bychom dost politice poklonkování a s hrdostí, kterou v nás věk nikdy nevykoření, bychom narovnali záda a pověděli všem kolem: "Tady leží Velká Morava a kde leží něco, co je víc?"

   Nepředpokládám, že bychom kdy slyšeli jinou odpověď než tiché přikývnutí a pokud ne, pak se nezdráhám tvrdit, že by se jednalo o útok na nejposvátnější z našich hodnot, na demokracii a vůbec, na nejlepší možné světové zřízení, a v duchu tohohle hesla bych se nestyděl dotyčného odmlouválka vybombardovat.

   Ostatně okamžitě bychom zavedli království, a třebas na něj nemáme nárok, tuším, že Zlatou bulu nám Češi ochotně půjčí. Pod naši korouhev by se vrátili bratři Slováci, a snad i jiní, a ruku v ruce bychom vystavěli stát, do kterého by se přihlásili ti, za nimiž  se dnes plazíme se zelenou ratolestí v hrsti.

   Ejhle, vy nehodní, i vy toužíte mezi nás? Budiž, neboť Velká Morava je velká ve všem, konečně by sjednotila Evropu a asijské Rusko, vytvořila by alianci, před kterou by se zatřásl svět.  Neboť zdá se, že ten který se netřese, je proti nám a naším nejkrásnějším argumentem by se staly bomby a řízené střely. Ať žije svoboda slova!!!  

 

Otázka:

            Proč tak málo přibývá povídek na tvých stránkách ( rbardejovsky)

Odpověď:

            Trpím nemocí, která ve svých důsledcích žene lidstvo kupředu, ale pro jedince je poněkud záhubná, většinou ji nazývají leností. 

 

14.10.2001

   Abych zamezil nepřiměřeným nárokům a také, abych alespoň v něčem držel krok a nezklamal bohulibé čtenáře, rozhodl jsem se, že budu vést tento deník a na jeho stránkách mimo jiné předstírat, že alespoň on se občas mění; také zde odpovím na nesčetné vaše dotazy a připomínky.

   Ty, kteří stále ještě doufají, že tenhle web bude jednou aktualizován, nezklamu: změnil se jeho formát, zeštíhlil a vytřídil zrno od plev, spíše ubral než přidal. Pravda, cosi mne nutká, ve světle bouřlivých událostí dnešního světa, abych i já přidal svůj komentář k jejich naplnění, ale to bych spíše co apokalyptický prorok než pobavený spisovatel musel konstatovat, že zkáza a zmar se blíží, pokud i takové nedotknutelné božstvo, jakým jsou Spojené státy, bylo uraženo bombardováním nevinných.

   Škandál, jaký v dějinách nemá obdoby, tak oni ti všiví arabáci nenastavili druhou tvář a nechali si remcat do vlastního státního zřízení od milovaného světového policajta, oni shazují letadla na jeho pyšné mrakodrapy a to jen proto, že jsou příliš zaostalí, aby měli inteligentní rakety a střely, jimiž by zasáhli kterýkoliv cíl na světě! Pro tohle není omluvy!

   Ostatně, jakýsi škarohlíd by namítl, že intervence NATO na území Srbska a Kosova, která drobátko postrádalo mandát OSN, by mohla napovědět, že se jedná o velmoc, která se odvážila udělat si střelnici v samotném srdci svého světa, protože nikdo nic důrazně nenamítl, a tudíž lze předpokládat, že méně vyvinuté a zaostalé státečky se zachovají stejně poslušně a nechají si na hlavu nebo do těsného sousedství naházet koprdesát bomb, aniž by řekli bé. 

   Den a denně umírají  milióny nevinných na válku, bídu a podvýživu a vy litujete padesát tisíc nevinných občanů státu, který žije na úkor celého světa? Pak jste křesťanštější než kdokoliv, kdo kdy žil v barbarském středověku a po smrti zaručeně vstoupíte do sedmého nebe; ono vám stejně nic jiného nezbude, protože vaši Zemi vydrancují a zpustoší žravý životní styl, který k nám vtrhl ze západu. Lze jen  popřát, abyste své Carpe Diem provedli co nejrychleji, za pár let už možná nebude čas.   

   Přirozeně, musíme smést a zotročit nám nepřátelskou muslimskou civilizaci, a stejně jako naši předkové osvobozovali svatou zemi a měli touhu šířit křesťanství ohněm a mečem, hnáni vidinou bohatství východních serailů, tak i my, novodobí křižáci, se pusťme do boje za zájmy Izraele, vnuťme arabům svůj ideál hodnot a přikázání a neztrácejme se zřetele hojnost a sílu přírodních ropných nalezišť.

 

 

Konec